Informatie op deze site

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Vanuit ons kantoor wordt er naar gestreefd de inhoud van deze site up-to-date te houden. Hiervoor kunnen wij geen volledige garantie geven, hetgeen tevens geldt voor sites waar wij mogelijk naar linken. Voor sites waarnaar wij linken kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. dat alle informatie juist en volledig is. Bemerkt u onjuistheden of onvolledigheden op onze site, stuurt u dan een mailtje met uw op- en of aanmerkingen naar info@yachtrisk.nl. Wij zullen met spoed uw reactie beoordelen, zo nodig de site aanpassen en u hierna berichten. Aan de inhoud van deze site kunt u geen rechten ontlenen, en tevens zijn wij niet aansprakelijk in welke vorm dan ook, door het gebruik van deze site en mogelijke onvolledigheden en/of onjuistheden.

Links naar externe websites

Wij verwijzen op onze website naar andere websites. Dit is alleen een verwijzing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Werking van deze site

Natuurlijk doen wij ons uiterste best deze website goed te laten draaien. Wij willen graag dat bezoekers de informatie snel en goed kunnen vinden en/of een offerte kunnen aanvragen. Werkt de site niet goed om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen als de site niet werkt.

Inhoud op deze site

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best de inhoud van deze site up-to-date en volledig te houden, zodat gebruikers van deze site de opgevraagde informatie snel en volledig kunnen opvragen.

Indien u problemen heeft bij het gebruikmaken van deze site neemt u dan met ons kantoor contact op. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het niet werken van de site, het onjuist werken van de site, alsmede de inhoud van/over ons kantoor, alsmede die van de bedrijven waarnaar wordt gelinkt.

Wichtiger Hinweis zu allen Links

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 – “Haftung für Links” hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch das Setzen eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website angebrachten Links.

Yachtrisk B.V. und der Webmaster schließen jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung der Webseite entstehen aus.